Meniu

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului prin Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: ANEXA 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare (Cantarprod Srl)

CANTARPROD SRL prin Macovei Ionel Romeo, cu sediul in mun. Constanta, str.Dambovitei nr. 12, jud. Constanta, titular al proiectului: CONSTRUIRE UNITATE DEPRODUCTIE, propus a fi amplasat in Com. Poarta Alba, sat Nazarcea, str. Calea Ovidiu, nr. 55, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE, propus a fi amplasat in Com. Poarta Alba, sat Nazarcea, str. Calea Ovidiu, nr. 56, jud. Constanta.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanla, in zilele de luni pana vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de Ia data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Cere oferta de pret Informatii la +40 241 622 197 Service specializat
Se incarca...